Avtal, stadgar, ordningsregler och grön policy

 

Arrendeavtal med Örebro kommun

Arrendeavtalet 

 

Stadgar

Örnsro koloniförening

 

Ordningsregler

Aktuella ordningsregler, reviderade juni år 2016 (uppdaterades på årsmötet 2019, nya ordningsregler publiceras inom kort)

Bilaga ordningsregler, reviderad april 2018 (uppdaterades på årsmötet 2019, ny bilaga publiceras inom kort).

 

Grön policy (uppdaterades på årsmötet 2019, ny version publiceras inom kort)

När Örnsros koloniförening bildades 1905 var området ett efterlängtat rekreationsområde för ”mindre bemedlade” stadsbor. Fast det var inte bara en plats för vila utan det allra viktigaste var att kunna odla grönsaker och få möjlighet till att äta färsk frukt. Både grönsaker och frukt var en stor tillgång i hushållet.

Idag lever vi i en annan värld, där vi har helt andra möjligheter att kunna handla det vi har behov av i affären. Men för den skull behöver det inte bli så att vi inte ens tar ansvar för den frukt vi får gratis på våra träd eller inte tar ansvar för växtavfallet.

  

Vårt förhållningssätt inom föreningen är därför följande:

Var och en har en egen kompost.

I den kan vi ta hand om vissna blommor, löv, gräs, fallfrukt i mindre mängd, nedklippt hallonris och ogräs, t ex kvickrot (som har fått torka innan det läggs i komposten).

Vi har containern som en reservplats när den egna komposten är ”full”.

I containern kan mjuka växtdelar som är nedklippta till max 30 cm lämnas.

I containern kan buskgrenar och hallonris, nedklippta till max 30 cm lämnas.

I första hand plockas all frukt ned och tas om hand av medlemmen. Frukt som blir kvar på träd och mark under vintern kan sprida sjukdomar till övriga träd.

I andra hand tar medlemmen hand om all sin fallfrukt.

I tredje hand lämnas oätbar frukt i containern.

Riset hämtas och lämnas för återvinning.

 

Ovanstående policy antogs på föreningens årmöte, 22 mars 2003.